Category Archives: Homepage

Update samenwerking UvA-VU

Op 20 december 2013 is er door de centrale medezeggenschap het besluit genomen om niet in te stemmen met de plannen om de bètafaculteiten van de UvA en de Vu te fuseren tot één bètafaculteit. Samenwerking tussen beide faculteiten bleef echter onontkoombaar. Er zou verkent moeten worden waar samenwerking echt wenselijk is.. Om meer draagvlak

Read More

Welkom op de Congo site

Congo is de studievereniging van Biologie, Bio-medische wetenschappen en Psychobiologie. Naast het kopen van je boeken (met korting!) organiseert Congo ook allerlei activiteiten, zoals de maandelijkse lezing, het jaarlijkse CONGres,  gezellige weekenden, feesten en een wekelijkse borrel in Amstel 54. Op deze site vindt je informatie over alles wat Congo doet en kun je je ook

Read More